twórca filmu 'Mgła' Joanna Lichocka oraz bohaterowie filmu na VI
Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim 27-29.05.2011

twórca filmu 'Mgła' Joanna Lichocka oraz bohaterowie filmu na VI Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim 27-29.05.2011