U Prezydenta RP Prof.Lecha Kaczyńskiego na Dniu Samorządowca, 
kwiecień 2009

U Prezydenta RP Prof.Lecha Kaczyńskiego na Dniu Samorządowca, kwiecień 2009