członkowie Katowickiego Klubu 'Gazety Polskiej' na VI Zjeździe
Klubów Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim 27-29.05.2011

członkowie Katowickiego Klubu 'Gazety Polskiej' na VI Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim 27-29.05.2011